Protsessimudel

Väli

Kirjeldus

Parandustööde teostamine (alamprotsess)

Protsessi kirjeldus

Protsess kirjeldab tõlketellimuses leitud vigade parandamist. Kui tellija saab kätte tellitud tõlke, siis ta vaatab üle, kas see on piisavalt hea kvaliteediga. Kui tõlkes on leitud vigu, siis tellija otsustab, kas ta parandab leitud vead ise ära või saadab tellitud töö tagasi. Kui on võimalik, siis tellija tegeleb vigade parandamisega ise. Kui on otsustatud saata tellimus tagasi tõlgile, siis tuleb lähtuda sellest, kas tegemist oli koosseisulise tõlgiga või mitte. Vastavalt sellele toimuvad ka järgnevad läbirääkimised. Tavaliselt mõlema variandi puhul on tõlgid nõus vigu parandama, kuid harva võib juhtuda ka, et tõlkebüroo ei ole nõus parandustöid tegema. Sellisel juhul parandustööde protsess lõpeb ja algab järgmine etapp, mis on seotud lepingu tingimuste rakendamisega.

Tegutsejad

Tellija (tõlkekorraldaja või äripoole esindaja)

Koosseisuline tõlk/tõlkija

Tõlkebüroo

Seotud infosüsteemid

Microsoft Office (Outlook)

Seotud kasutuslood/ärireeglid

-

Seotud prototüübi vaated

-

Seotud probleemkohad

Nr

Tegevus

Kirjeldus

1

Tõlke parandusvajaduste kaardistamine

Tellija vaatab, kui palju parandusi oleks vaja teha ja mis laadi parandustega on tegemist.

2

Vigade parandamine

Kui tellija otsustab, et saab parandused ise ära teha, siis tegeleb ta vigade parandamisega ise.

3

Parandussoovide kirjeldamine ja edastamine

Kui tellimuse täidab koosseisuline tõlk, siis tellija kirjeldab oma parandussoovid ning edastab need tõlgile.

Parandamine ja tellimuse tagastamineKoosseisuline tõlk tegeleb vigade parandamisega ja tagastab parandatud tellimuse tellijale.
4Läbirääkimiste pidamine ja parandussoovide edastamineKui tellimuse täitjaks oli tõlkebüroo, siis tellija annab teada oma parandussoovidest ning edastab nimekirja soovitud töödest/parandustest.
5Parandussoovide ülevaatamineTõlkebüroo vaatab üle tulnud parandussoovid ja otsustab, kas neid töösse võtta.
6Parandustöödest loobumine ja vastuse edastamineKui tõlkebüroo leiab, et parandussoovid ei ole põhjendatud, siis edastatakse tellijale sellekohane vastus.
7Parandamine ja tellimuse tagastamineKui tõlkebüroo leiab, et parandussoovid on põhjendatud, siis ta parandab vead ise ära ja tagastab parandatud tellimuse tellijale.
8Parandatud tellimuse ülevaatamineTellija vaatab parandatud tellimuse üle ja otsustab, kas kvaliteet nüüd sobib või mitte.
9Tellimuse aktsepteerimineKui parandatud tellimus vastab tellija ootustele, siis toimub tellimuse aktsepteerimine ja vajadusel teavitatakse sellest ka teostajat.
  • No labels