Protsessimudel

Väli

Kirjeldus

Kohtu suulise tõlketeenuse osutamine

Protsessi kirjeldus

Protsess kirjeldab suulise tõlketeenuse osutamist kohtus.

Suulise tõlketeenuse osutamise jaoks koostab tõlkekorraldaja graafiku, kus kõik kohtuistungid on tõlkide vahel ära jaotatud. Graafik edastatakse e-posti teel ning iga tõlk vaatab üle, kas temale kõik sobib. Juhul kui ei sobi, siis saab muudatussoovidest tõlkekorraldajale teada anda või kolleegiga kokku leppida, et mõni töö läheb temale.

Kui kõik vajalikud kokkulepped on olemas, siis saab tõlketeenust osutada. Seda tehakse kahel viisil: olles füüsiliselt kohal või kaugühenduse teel.

Tegutsejad

  • Tõlkekorraldaja

  • Tõlk

Seotud infosüsteemid

Microsoft Office (Outlook), Skype

Seotud kasutuslood/ärireeglid

-

Seotud prototüübi vaated

-

Seotud probleemkohad

Nr

Tegevus

Kirjeldus

1

Graafiku koostamine

Tõlkekorraldaja tegeleb graafiku koostamisega. Graafikus on kirjas kõik planeeritud kohtuistungid ning tõlgid, kes peavad seal osalema.

2

Graafiku edastamine

Tõlkekorraldaja edastab graafiku e-posti teel kõikidele tõlkidele eraldi.

3

Muudatussoovide edastamine

Kui tõlk soovib oma graafikus teha muudatusi, siis on tal võimalik pöörduda tõlkekorraldaja poole ning paluda graafikut muuta.

4Läbirääkimiste pidamine kollegidegaKui tõlk soovib oma graafikus teha muudatusi, siis on tal võimalus oma kolleegiga teha vahetust, et tema asemel osaleb kohtuistungil teine tõlk.
5Kohtunikuga läbirääkimiste pidamineKui tõlk tahab tõlketeenust osutada kaugühenduse teel, siis tuleb kohtunikuga sellest kokku leppida. Kui kohtunik on nõus ning kohtusaali võimalused lubavad, siis on võimalik tõlketeenust osutada kaugühenduse teel.
6TõlkimineTõlkimine võib toimuda kahel viisil: tõlk on füüsiliselt kohal või kaugühenduse teel.
  • No labels