VersioonKuupäevAutorKommentaarStaatusSeotud JIRA pilet
1.017.02.2021Irina Rossinskaja


1.1.1. Lühikirjeldus

Protsessis on kirjeldatud tõlgitud tellimuse toimetamist keskses tõlkekeskkonnas. Toimetamise raames toimub automaatne kvaliteedikontroll ning kasutaja saab süsteemi pakutud parandusi aktsepteerida, muuta või nendest loobuda. Toimetamise raames on võimalik koostada kvaliteedikontrolli raportit, lisada toimetamistööde maksumust ning edastada tõlkemälude uuendusi tõlkemälu haldurile.

1.1.2. Äriprotsessi joonis

1.1.2.1. Kirjalike tõlketellimuste toimetamine


1.1.3. Prototüüp

Toimetamisega seotud vaated ei ole klikitavas prototüübis realiseeritud, kuid ideatsiooni töötubades koostati toimetamise vaate üks võimalik variant:


1.1.4. Kasutaja tegevuste kirjeldus

1.1.4.1. KL.05 Kirjalike tõlketellimuste toimetamine

Eeltingimused

 1. Kasutaja on sisse logitud.
 2. Kasutajal on toimetaja õigused olemas.
 3. Tõlketellimuse staatuseks on "Toimetajale edastatud".

Rollid

 1. Toimetaja

Põhivoog

 1. Toimetaja aktsepteerib saabunud tõlketellimuse.
 2. Süsteem paneb tõlketellimuse staatuseks “Toimetamisel” ning saadab tellijale ja tõlkekorraldajale teavituse, et toimetaja on tellimuse aktsepteerinud.
 3. Toimetaja käivitab automaatse kvaliteedikontrolli.
 4. Süsteem teostab kvaliteedikontrolli ja kuvab tulemusi.
 5. Toimetaja vaatab üle, kas vigu on leitud. Kui on, siis käivitub AV.5a.
 6. Toimetaja näeb, et vigu ei ole leitud ja tegeleb teksti toimetamisega.
 7. Süsteem küsib, kas raporti koostamine on vajalik.
 8. Toimetaja otsustab, et raporti koostamine ei ole vajalik ja kinnitab tõlkemälude uuenduste edastamise. Kui raporti koostamine on vajalik, siis käivitub AV.5b.
 9. Süsteem saadab tõlkemälude omanikele teavitusi, et on tulnud tõlkemälude uuenduste ettepanekud ning küsib, kas töö maksumust on vaja arvutada.
 10. Toimetaja otsustab, et töö maksumuse arvutamine ei ole vajalik ja kinnitab oma valiku. Kui maksumuse arvutamine on vajalik, siis käivitub AV.5c.
 11. Süsteem paneb tellimuse staatuseks “Toimetatud”.

Alternatiivvood

AV.5a. Automaatse kvaliteedikontrolli käigus leitud vigade parandamine

 1. Toimetaja vaatab üle kvaliteedikontrolli käigus leitud vead ja aktsepteerib või loobub pakutud parandustest.
 2. Süsteem muudab toimetamiseks edastatud teksti.

AV.5b. Raporti koostamine

 1. Toimetaja otsustab, et raporti koostamine on vajalik ja käivitab raporti koostamise.
 2. Süsteem koostab raporti ja kuvab tulemused.
 3. Toimetaja vaatab koostatud raporti üle, täiendab (vajadusel) ja kinnitab edastamise.
 4. Süsteem saadab tõlkijale ja tõlkekorraldajale teavituse, et uus raport on tulnud.

AV.5c. Maksumuse arvutamine

 1. Toimetaja otsustab, et maksumuse arvutamine on vajalik ja käivitab maksumuse arvutamise.
 2. Süsteem arvutab maksumuse ja kuvab tulemused.
 3. Toimetaja vaatab üle, kas arvutatud maksumus on õige, teeb muudatusi (vajadusel) ja kinnitab töö maksumuse.

Järeltingimused

 1. Tellimus on toimetatud.
 2. Tellimus on toimetatud ja (võimalik üks või mõlemad variandid korraga):
  1. raport on koostatud;
  2. maksumus on lisatud.

1.1.5. Nõuded

IDKirjeldusNõude staatus

TB-TTT-007

Toimetaja peab saama tõlketellimust aktsepteerida. Aktsepteerimise korral:

 • määrab süsteem tellimuse staatuseks "Toimetamisel";
 • süsteem saadab tellijale ja tõlkekorraldajale teavituse, et tellimus on toimetamisel.


Peab olema võimalik käivitada automaatset kvaliteedikontrolli.

Automaatse kvaliteedikontrolli tulemustes peab kuvama:

 • leitud vigade arvu
 • leitud vigu koos pakutavate parandustega

Peab olema võimalik loobuda automaatse kvaliteedikontrolli käigus pakutud vigade parandustest või need aktsepteerida.
Tõlgitud teksti peab olema võimalik toimetamise raames muuta.

Peab saama luua toimetamise raportit, milles kuvatakse:

 • vigade arv kokku,
 • automaatse kvaliteedikontrolli käigus leitud vigade arv,
 • käsitsi parandatud vigade arv,
 • vigade valdkonnad,
 • toimetaja kommentaarid.

Automaatselt loodud raporti sisu peab olema võimalik muuta.
Peab olema võimalik kinnitada raporti edastamist. Edastamise korral saadetakse teavitus tõlkijale ja tõlkekorraldajale, et uus raport on tulnud.
Kui tõlketellimuse toimetamine on lõpetatud, peab toimuma automaatne tõlkemälude uuenduste edastamine tõlkemälu omanikule.
Tõlkemälude uuendamise ettepanekute edastamisel saadab süsteem teavituse tõlkemälu omanikule, et tõlkemälu uuendamise ettepanekud on tulnud.
Peab olema võimalik lisada tööde maksumust.
Maksumuse arvutamine peab toimuma automaatselt. Maksumust arvutatakse tõlgitud/toimetatud tähemärkide arvu, keelesuuna ja lehekülgede arvu järgi.
Peab olema võimalik muuta/kinnitada automaatselt arvutatud tööde maksumust.
Peab olema võimalik kinnitada, et toimetamine on lõpetatud. Lõpetamise korral määrab süsteem tõlketellimuse staatuseks "Toimetatud".


1.1.6. Seotud ärimõisted

MOISTE-001 MOISTE-008 MOISTE-003

MOISTE-009 MOISTE-012 MOISTE-017

MOISTE-018 MOISTE-020


1.1.7. Seotud optimeerimisettepanekud

TO-BE.ETTEPANEK-001

TO-BE.ETTEPANEK-002

TO-BE.ETTEPANEK-008

 • No labels