VersioonKuupäevAutorKommentaarStaatusSeotud JIRA pilet
1.017.02.2021Irina Rossinskaja


1.1.1. Lühikirjeldus

Tellimuse vastuvõtmise raames toimub tõlgitud, toimetatud või parandatud tellimuse aktsepteerimine tellija ja tõlkekorraldaja poolt. Tellija vaatab üle, kas tagastatud tellimuse kvaliteet vastab tema ootustele ning juhul, kui vastab, aktsepteerib tellimuse ja see liigub tõlkekorraldajale. Kui tellimus on aktsepteeritud, läheb teavitus nii tõlkekorraldajale kui ka sisutoimetajale, kes näeb, et tulnud on uus sisend masintõlkemootori jaoks (masintõlkemootorile sisendi edastamise protsess kirjeldatud tugiprotsesside all).

Süsteem loob koondraporti, mille vaatab üle tõlkekorraldaja ja vajadusel täiendab.

Kui tellija teab, et tellimust tuleb parandada, siis tellitakse parandustööd.

Parandustööde tellimise raames tellitakse parandustööd koosseisuliselt tõlkijalt või tõlkebüroolt sõltuvalt sellest, kas tegemist oli majasisese või -välise tellimusega. Kui parandustööd on tehtud, saab tellimuse staatuseks "Parandatud". Parandatud tõlketellimuse tagastamiseks peab käivituma tellimuse tagastamise protsess.

1.1.2. Äriprotsessi joonis

1.1.2.1. Lõpetatud tõlketellimuse vastuvõtmine

1.1.2.2. Parandustööde tellimine

1.1.3. Prototüüp

Tellimuse vastuvõtmise vaade on prototüübis realiseeritud ning asub siin: ▶ 💻 Desktop - RIK / Webapp v2 (figma.com)

Sama vaate kaudu toimub ka parandustööde tellimine valiku "Lükka tagasi" kaudu.

1.1.4. Kasutaja tegevuste kirjeldus

1.1.4.1. KL.07 Lõpetatud tõlketellimuste vastuvõtmine

Eeltingimused

 1. Kasutaja on sisse logitud.
 2. Kasutajal on tellija ja tõlkekorraldaja õigused olemas.
 3. Tõlketellimuse staatuseks on "Lõpetatud".

Rollid

 1. Tellija
 2. Tõlkekorraldaja

Põhivoog

 1. Tellija tutvub tagastatud tellimusega ja aktsepteerib selle. Kui kasutaja leiab, et tellimus vajab täiendamist, siis käivitub alamprotsess "Parandustööde tellimine".
 2. Süsteem loob koondraporti ja saadab tõlkekorraldajale teavituse, et vastuvõtmiseks on tulnud uus tellimus.
 3. Tõlkekorraldaja tutvub koondraportiga ja kinnitab tellimuse vastuvõtmise. Kui tõlkekorraldaja leiab, et raport vajab täiendamist, siis käivitub AV.7a.
 4. Süsteem paneb tellimuse staatuseks "Vastuvõetud".

Alternatiivvood

AV.7a. Koondraporti täiendamine

 1. Tõlkekorraldaja täiendab raportit.
 2. Süsteem salvestab täiendatud koondraporti andmed.

Järeltingimused

 1. Tellimus on vastu võetud.

1.1.4.2. KL.08 Parandustööde tellimine

Eeltingimused

 1. Kasutaja on sisse logitud.
 2. Kasutajal on tellija, tõlkija ja tõlkekorraldaja õigused olemas.
 3. Tõlketellimuse staatuseks on "Lõpetatud"

Rollid

 1. Tellija
 2. Tõlkekorraldaja
 3. Tõlkija
 4. Tõlkebüroo

Põhivoog

 1. Tellija kirjeldab oma parandussoovi ja kinnitab selle edastamise koosseisulisele tõlkijale. Kui parandussoov on vaja edastada tõlkebüroole, siis käivitub AV.8a.
 2. Süsteem edastab tõlkijale parandussoovi ja teavituse, et uus parandussoov on tulnud.
 3. Tõlkija parandab tellimust ja tagastab selle tellijale.
 4. Süsteem paneb tellimuse staatuseks "Parandatud".

Alternatiivvood

AV.8a. Parandustööde tellimuse edastamine tõlkebüroole

 1. Süsteem edastab tõlkekorraldajale parandussoovi ja teavituse, et uus parandussoov on tulnud.
 2. Tõlkekorraldaja lepib tõlkebürooga kokku, millal ja mis tingimustel parandusi tehakse ja edastab tellimuse koos parandussoovidega.
 3. Tõlkebüroo parandab tellimuse.

Järeltingimused

 1. Tellimus on parandatud.


1.1.5. Nõuded

IDKirjeldusNõude staatus

TB-TTV-001
Tellija peab saama tõlgitud/toimetatud või parandatud tõlketellimust aktsepteerida. 


Tõlketellimuse aktsepteerimise korral saadetakse tõlkekorraldajale ja sisutoimetajale teavitus, et tellija on aktsepteerinud tõlgitud/toimetatud/parandatud tellimuse.

Tõlketellimuse aktsepteerimise korral luuakse koondraport, mis sisaldab järgmisi andmeid:

 • tõlke- ja toimetamistööde maksumus
 • tööde teostamisele kulunud aeg
 • tõlgitud tähemärkide arv
 • tõlkija andmed
 • toimetaja andmed
 • keelesuunad
 • kasutatud tõlkemälude valdkonnad
 • kommentaarid

Tõlkekorraldaja peab saama lisada koondraportisse kommentaare.
Tõlkekorraldaja peab saama tõlgitud/toimetatud/parandatud tõlketellimuse kinnitada.
Tõlgitud/toimetatud/parandatud tõlketellimuse kinnitamisel muudetakse tõlketellimuse staatust. Uueks staatuseks on "Vastuvõetud".
Tellija peab saama tõlgitud/toimetatud või parandatud tõlketellimusele tellida parandustöid.
Parandustööde tellimisel peab saama kirjeldada muudatusvajadusi.
Parandustööde edastamisel peab süsteem tuvastama, kas tegemist on majasisese või tõlkebüroo (majavälise) tellimusega.
Süsteem peab majasisese tõlketellimuse parandustööde tellimused edastama koosseisulisele tõlkijale.
Süsteem peab majasisese tõlketellimuse parandustööde tellimuse edastamisel saatma tõlkijale teavituse, et uus parandustööde tellimus on tulnud.
Tõlgitud/toimetatud tõlketellimust peab saama muuta (teha parandusi).
Parandatud tõlketellimust peab saama tellijale tagastada.

Parandatud majasisese tõlketellimuse tagastamisel saadetakse tellijale teavitus, et tellimus on parandatud.


Parandatud tõlketellimuse tagastamisel peab muutuma tõlketellimuse staatus. Uueks staatuseks on "Parandatud".
Süsteem peab majavälise tõlketellimuse parandustööde tellimused edastama tõlkekorraldajale.
Süsteem peab majavälise tõlketellimuse parandustööde tellimuse edastamisel saatma tõlkekorraldajale teavituse, et uus parandustööde tellimus on tulnud.

Parandustööde tellimust (tõlgitud/toimetatud tõlketellimus koos parandussoovide kirjeldusega) peab olema võimalik edastada tõlkebüroole.

Edastamine peab olema võimalik kahel viisil:

 • liidestuse olemasolu korral otse liidestatud süsteemi,
 • liidestuse puudumise korral faili alla laadides.

Parandatud majavälise tõlketellimuse tagastamisel saadetakse tellijale ja tõlkekorraldajale teavitus, et tellimus on parandatud.


1.1.6. Seotud ärimõisted

MOISTE-001 MOISTE-008 MOISTE-003 MOISTE-004 MOISTE-021 MOISTE-022

MOISTE-023 MOISTE-024


1.1.7. Seotud optimeerimisettepanekud

TO-BE.ETTEPANEK-004 TO-BE.ETTEPANEK-007 TO-BE.ETTEPANEK-008






 • No labels