Süsteem

Süsteemi kood

Kirjeldus

Kasutatavus

Kommentaar

Eesti Keele Instituudi sõnastiku- ja terminibaasisüsteem

Ekilex

Ekilex koondab infot sõnade ja terminite kohta paljudest sõnakogudest ja terminibaasidest. Iga autor või töörühm täiendab ühiskasutatavaid andmeid oma infoga, näiteks lisab uusi sõnu või termineid, sünonüüme, tõlkevasteid mis tahes keeles või ajakohastab terminikirjeid.
Ekilex aitab vähendada sõnakogude andmete dubleerimist, koostamisel tekkivaid püsivigu ning lihtsustab tehtu avalikustamist.
Kasutaja saab ühisotsinguga kätte kogu info kõigist sõnakogudest ja terminibaasidest. 2019. aasta aprilli seisuga sisaldab Ekilex üle 50 sõnakogu: üldkeele sõnaraamatuid, oskussõnastikke ja terminibaase.

Igapäevane

Ei ole liidestatud X-teega

Omanik Eesti Keele Instituut

Eesti Keele Instituudi mitmekeelne terminibaas

Esterm

Sisaldab peamiselt Euroopa Liidu ja Eesti Vabariigi õigusaktide termineid. Terminibaas koondab üle 50 valdkonna terminoloogiat, näiteks põllumajandus, rahandus, õigus, transport, meditsiin, keemia, bioloogia, avalik haldus. Peale terminite on baasis ka organisatsioonide ja asutuste nimetusi, ametinimetusi, õigusaktide ja dokumentide pealkirju ning tõlkeprobleeme ehk fraase, mis võivad tõlkimisel raskusi valmistada.

Igapäevane

Omanik Eesti Keele Instituut

Euroopa interaktiivne terminibaas

IATE

ELi terminoloogia andmebaas, mida kasutatakse ELiga seotud terminoloogia kogumiseks, levitamiseks ja haldamiseks.

IATE sisaldab:

 • Eurodicautom

 • TIS

 • Euterpe

 • Euroterms

 • CDCTERM

Igapäevane


EuroVoc

EuroVoc

EuroVoc on mitmekeelne, multidistsiplinaarne sõnastik, mis hõlmab ELi ja Euroopa Parlamendi tegevust.

 • sisaldab termineid 23 ELi keeles

 • EuroVoc on juba semantiline võrgustik;

 • EuroVocis on kokku 21 erinevat valdkonda (poliitika rahvusvahelised suhted, EL, õigus, teadus jne), mis jagunevad alamvaldkondadeks (kokku 127).

 • EuroVocis on olemas:

  • sünonüümid

  • tõlked

  • definitsioonid mitmes keeltes

  • valdkond

  • alamvaldkond

  • kuuluvusEuropean Advanced Multilingual Information System

Euramis

Euramis on tõlkemälude andmebaaseTranslation või Eur-Lex

eTranslation või Eur-Lex

Koondab kogu ELi seadusandlust eri keeltes. Tõlkemälu asemel võib olla ka eTranslation liidestus, mis ongi ELi tekstide masintõlge.OutlookIgapäevane


Dokumendihaldussüsteemid

Riigi Teataja

RT

Ametlik Eesti õigusaktide väljaandja

Igapäevane


SAPSAPTöötajate puhkuste, lähetuste ja koolitus andmete saamine tööde planeerimise jaoksIgapäevane
Masintõlke mootor (väline)
Erinevate valdkondade masintõlke mootoridIgapäevane
Avaandmete portaal
Avaandmete portaal pakub kõigile võimaluse avaandmeid tarbida ning visualiseerida, koondades endas ka avaandmete põhjal loodud kasutuslood. Avaandmete portaali kaudu saab süsteemi avaandmeid avalikustada. • No labels