VersioonKuupäevAutorKommentaarStaatusSeotud JIRA pilet
1.031.03.2021


1.1.1. Avalikkusele mõeldud funktsionaalsused

 1. Trükitud teksti tõlkimine
 2. Tekstifaili tõlkimine masintõlkega
 3. Tõlkemälude lisamine.
 4. Tõlkemälude haldamine:
  1. muutmine
  2. liitmine
  3. kustutamine
 5. Võimalus pöörduda tõlkebüroo poole (tellida tõlke- või toimetamisteenuseid). Selle projekti raames ei kirjeldata, kuna ei kuulu hõlmatud alasse, kuid võimalusena jääb kirja, kui tulevikus soovitakse sellist funktsionaalsust arendada.
 6. Tekstifaili tõlkimine käsitsi
 7. Tõlkeprojektide haldamine:
  1. pikendamine
  2. kustutamine
 8. Tõlkeprojekti toimetamine
 9. Toimetatud tõlkeprojekti ülevaatamine

1.1.2. Prototüüp

Avalikkusele mõeldud vaated on prototüübis realiseeritud ja asuvad siin:

 1. Sisselogimata kasutaja avaleht: ▶ 💻 Desktop - RIK / Webapp v2 (figma.com)
 2. Masintõlget kasutades faili tõlkimine: ▶ 💻 Desktop - RIK / Webapp v2 (figma.com) ja ▶ 💻 Desktop - RIK / Webapp v2 (figma.com)
 3. Sisselogitud kasutaja töölaud: ▶ 💻 Desktop - RIK / Webapp v2 (figma.com)
 4. Sisselogitud kasutaja faili tõlkimine: ▶ 💻 Desktop - RIK / Webapp v2 (figma.com) ja ▶ 💻 Desktop - RIK / Webapp v2 (figma.com)
 5. Tavakasutaja tõlkemälude vaade: ▶ 💻 Desktop - RIK / Webapp v2 (figma.com)

1.1.3. KL.09. Trükitud teksti tõlkimine

Eeltingimused

 1. Kasutaja ei ole süsteemi sisse logitud ja on tõlkekeskkonna avalehel.

Rollid

 1. Tavakasutaja

Põhivoog

 1. Tavakasutaja sisestab teksti, valib valdkonna ja keelesuuna. Kui keelesuund on valimata, siis rakendub AV.9a.
 2. Süsteem tõlgib teksti ja kasutajale kuvatakse tõlgitud tekst.
 3. Põhivoog lõppeb.

Alternatiivvood

1.1.3.1. AV.9a Kasutaja soovib tõlkida trükitud teksti, kui keelesuund on valimata.

 1. Kasutaja sisestab teksti, valib valdkonna, kuid keelesuund jääb valimata.
 2. Süsteem kuvab kasutajale veateate, et keelesuund on valimata.
 3. Alternatiivvoog lõpeb.

Järeltingimused

 1. Trükitud tekst on tõlgitud.
 2. Trükitud tekst ei ole tõlgitud ning kasutajale on kuvatud vastavasisuline veateade.


1.1.4. KL.10. Tekstifaili tõlkimine masintõlkega

Eeltingimused

 1. Kasutaja ei ole süsteemi sisse logitud ja on tõlkekeskkonna avalehel.

Rollid

 1. Tavakasutaja

Põhivoog

 1. Tavakasutaja lisab tekstifaili ja käivitab tõlkimisprotsessi.
 2. Süsteem teeb tekstianalüüsi ja kuvab kasutajale tõlke mahuhinnangu, süsteemi pakutud valdkonnad ja tõlke lähtekeele.
 3. Kasutaja vaatab tekstianalüüsi tulemused üle, vajadusel teeb nendes muudatusi, valib sihtkeele (kui sihtkeel on valimata, siis rakendub AV.9a) ning käivitab masintõlke. Kui kasutaja otsustab tõlkida faili käsitsi, siis rakendub KL.11.
 4. Süsteem tõlgib lisatud faili ja kuvab kasutajale tõlgitud faili.
 1. Põhivoog lõpeb.

Järeltingimused

 1. Lisatud fail on tõlgitud.
 2. Lisatud fail ei ole tõlgitud ning kasutajale on kuvatud vastavasisuline veateade.

1.1.5. KL.11. Tekstifaili tõlkimine käsitsi

Eeltingimused

 1. Kasutaja on süsteemi sisse logitud.
 2. Kasutaja on süsteemi lisanud tekstifaili.

Rollid

 1. Tavakasutaja

Põhivoog

 1. Kasutaja avab oma tõlkeprojekti, vajadusel kasutab erinevaid lisavõimalusi (oma tõlkemälu lisamine/valimine, sõnastiku lisamine, konteksti otsimine) ja käivitab tõlkimise.
 2. Süsteem tõlgib teksti ja kuvab kasutajale tõlgitud teksti.
 3. Kasutaja vaatab tõlgitud teksti üle, vajadusel teeb muudatusi ja käivitab kvaliteedikontrolli.
 4. Süsteem teostab kvaliteedikontrolli ja kuvab kasutajale tulemuse.
 5. Kasutaja vaatab kvaliteedikontrolli tulemust, aktsepteerib parandused (või loobub nendest) ning kinnitab tõlkeprojekti lõpetamise.
 6. Süsteem kuvab kasutajale tõlgitud faili.
 7. Põhivoog lõppeb.

Järeltingimused

 1. Lisatud fail on käsitsi tõlgitud.

1.1.6. KL.12. Tõlkemälude lisamine

Tõlkemälu lisamise protsessi raames toimub tõlkemälu faili üleslaadimine süsteemi. Tõlkemälu faili üleslaadimisel luuakse süsteemis uus tõlkemälu ning määratakse sellele vajalikud parameetrid.

Uue tõlkemälu loomine on võimalik ka tõlkimise protsessi raames. Tõlketellimuse tõlkimisel täiendatakse alati tõlkimiseks kasutatavat tõlkemälu ning lisaks sellele saab kasutaja otsustada, kas luua tõlkefailist uus tõlkemälu või mitte.

Eeltingimused

 1. Kasutaja on süsteemi sisse logitud.

Rollid

 1. Tavakasutaja

Põhivoog

 1. Kasutaja avab tõlkeprojekti või oma tõlkemälude nimekirja, vajutab "Lisa uus tõlkemälu" ning valib tõlkemälu faili oma arvuti kaustast.
 2. Süsteem lisab kasutaja valitud tõlkemälu kasutaja tõlkemälude nimekirja ja/või projekti juurde.
 3. Põhivoog lõppeb.

Järeltingimused

 1. Uus tõlkemälu on lisatud.

1.1.7. Tõlkemälude haldamine

Tavakasutaja tõlkemälude haldamise raames võib toimuda:

 1. Tõlkemälu muutmine KL.13
 2. Tõlkemälude liitmine KL.14
 3. Tõlkemälu kustutamine KL.15

1.1.7.1. KL.13 Tõlkemälu muutmine

Eeltingimused

 1. Kasutaja on süsteemi sisse logitud.
 2. Kasutajal on süsteemis olemas eelnevalt lisatud tõlkemälud.

Rollid

 1. Tavakasutaja

Põhivoog

 1. Kasutaja avab oma tõlkemälude nimekirja ja valib muutmiseks soovitud tõlkemälu.
 2. Süsteem kuvab tõlkemälu üldised parameetrid (keelesuunad, faili nimi jne) ning tõlkemälu sisu.
 3. Kasutaja teeb vajalikud muudatused ära ja vajutab "Salvesta".
 4. Süsteem salvestab kasutaja tehtud tõlkemälu muudatused ning kuvab tõlkemälude nimekirja.
 5. Põhivoog lõppeb.

Järeltingimused

 1. Tõlkemälu on muudetud.

1.1.7.2. KL.14 Tõlkemälude liitmine

Eeltingimused

 1. Kasutaja on süsteemi sisse logitud.
 2. Kasutajal on süsteemis olemas eelnevalt lisatud tõlkemälud.

Rollid

 1. Tavakasutaja

Põhivoog

 1. Kasutaja avab oma tõlkemälude nimekirja, valib soovitud tõlkemälud ja vajutab "Liida kokku".
 2. Süsteem palub kasutajal lisada tõlkemälu üldised parameetrid.
 3. Kasutaja lisab vajalikud parameetrid ja vajutab "Salvesta".
 4. Süsteem salvestab kasutaja lisatud parameetrid, loob tõlkemälu ning kuvab tõlkemälude nimekirja (nimekirjas on vanad tõlkemälud + uus just loodud tõlkemälu).
 5. Põhivoog lõpeb.

Järeltingimused

 1. Tõlkemälud on kokku liidetud.

1.1.7.3. KL.15 Tõlkemälude kustutamine

Eeltingimused

 1. Kasutaja on süsteemi sisse logitud.
 2. Kasutajal on süsteemis olemas eelnevalt lisatud tõlkemälud.

Rollid

 1. Tavakasutaja

Põhivoog

 1. Kasutaja avab oma tõlkemälude nimekirja, valib soovitud tõlkemälud ja vajutab "Kustuta".
 2. Süsteem küsib kinnitust.
 3. Kasutaja kinnitab tõlkemälu kustutamise.
 4. Süsteem kustutab kasutaja valitud tõlkemälu ja kuvab tõlkemälude nimekirja.
 5. Põhivoog lõppeb.

Järeltingimused

 1. Tõlkemälu on kustutatud.

1.1.8. Tõlkeprojektide haldamine

Tavakasutaja tõlkeprojektide haldamise raames võib toimuda:

 1. Tõlkeprojekti pikendamine KL.16
 2. Tõlkeprojekti kustutamine KL.17

1.1.8.1. KL.16 Tõlkeprojekti pikendamine

Eeltingimused

 1. Kasutaja on süsteemi sisse logitud.
 2. Kasutajal on süsteemis olemas eelnevalt loodud tõlkeprojektid.

Rollid

 1. Tavakasutaja

Põhivoog

 1. Kasutaja avab oma tõlkeprojektide nimekirja, valib soovitud tõlkeprojekti ja vajutab "Pikenda".
 2. Süsteem kontrollib, kas pikendamine on võimalik (kui pikendamine ei ole võimalik, siis kuvatakse vastavasisuline veateade). Süsteem tuvastab, et pikendamine on võimalik ja pakub päevade arvu, mille võrra on võimalik projekti pikendada.
 3. Kasutaja valib päevade arvu ja kinnitab oma valiku.
 4. Süsteem pikendab tõlkeprojekti ja kuvab projektide nimekirja.
 5. Põhivoog lõpeb.

Järeltingimused

 1. Tõlkeprojekt on pikendatud.

1.1.8.2. KL.17 Tõlkeprojekti kustutamine

Eeltingimused

 1. Kasutaja on süsteemi sisse logitud.
 2. Kasutajal on süsteemis olemas eelnevalt loodud tõlkeprojektid.

Rollid

 1. Tavakasutaja

Põhivoog

 1. Kasutaja avab oma tõlkeprojektide nimekirja, valib soovitud tõlkeprojekti ja vajutab "Kustuta".
 2. Süsteem küsib kinnitust.
 3. Kasutaja kinnitab tõlkeprojekti kustutamise.
 4. Süsteem kustutab kasutaja valitud tõlkeprojekti ja kuvab tõlkeprojektide nimekirja.
 5. Põhivoog lõppeb.

Järeltingimused

 1. Tõlkeprojekt on kustutatud.

1.1.8.3. KL.17 Tõlkeprojekti toimetamine

Eeltingimused

 1. Kasutaja on süsteemi sisse logitud.
 2. Kasutajale on toimetamiseks edastatud tõlkeprojekt.

Rollid

 1. Toimetaja (tavakasutaja) ehk tavakasutaja, kelleks võib olla toimetaja.

Põhivoog

 1. Toimetaja avab temale toimetamiseks edastatud tõlkeprojekti.
 2. Süsteem kuvab tõlkeprojekti toimetamise vaate.
 3. Toimetaja parandab teksti, vajadusel lisab kommentaare ja vajutab "Lõpeta".
 4. Süsteem salvestab toimetatud teksti.
 5. Toimetaja edastab toimetatud tõlkeprojekti tagasi projekti omanikule.
 6. Põhivoog lõpeb.

Järeltingimused

 1. Tõlkeprojekt on toimetatud ja omanikule tagastatud.

1.1.8.4. KL.18 Toimetatud tõlkeprojekti ülevaatamine.

Eeltingimused

 1. Kasutaja on süsteemi sisse logitud.
 2. Kasutajale on toimetatud tõlkeprojekt tagastatud.

Rollid

 1. Tavakasutaja (tõlkeprojekti omanik) ehk tavakasutaja, kes on oma toimetamiseks edastatud tõlkeprojekti saanud tagasi.

Põhivoog

 1. Kasutaja avab toimetatud tõlkeprojekti, vaatab üle toimetaja tehtud parandused ja kommentaarid. Kasutaja saab:
  1. toimetaja parandusi aktsepteerida;
  2. toimetaja parandustest loobuda;
  3. viia sisse oma parandusi.
 2. Kasutaja kinnitab toimetamise lõpetamise.
 3. Süsteem salvestab toimetatud teksti ja suunab kasutaja avalehele.
 4. Põhivoog lõpeb.

Järeltingimused

 1. Toimetatud tõlkeprojekt on üle vaadatud.

1.1.9. Nõuded

IDKirjeldusNõude staatus

Süsteem peab teostama tekstianalüüsi lisatud faili kohta. Tekstianalüüsi tulemusena kuvatakse kasutajale aruanne, mis sisaldab:

 • mahuhinnangut (tähemärkide arv, kattuvusprotsent)
 • teksti valdkonda
 • algkeelt

Tekstianalüüsi tulemusena kuvatud valdkonna ja algkeele andmeid peab saama muuta.


Sisselogitud kasutajal peab olema võimalik lisada oma tõlkemälu. Tõlkemäludel peab olema mahupiirang 1GB (kõik kasutaja tõlkemälud kokku).
Sisselogitud kasutajal peab olema võimalik alla laadida tõlkemälu.
Süsteem peab kustutama kasutaja tõlkemälu, kui seda pole kolme kuu jooksul kasutatud. Kasutajale saadetakse sellekohane teavitus e-postiaadressile ning kuvatakse ka kasutaja avalehel.
Peab olema võimalik tellida tõlke- või toimetamistöid tõlkebüroolt.
Speller peab teksti tõlkimisel ise käivituma.
Sisselogitud kasutaja peab saama kasutada kvaliteedikontrolli.
Sisselogitud kasutaja peab saama teksti toimetada (teha tõlgitud tekstis parandusi).

Esmakordselt sisselogitud kasutajalt küsitakse nõusolekut tema andmete töötlemiseks, sh kasutaja tõlkemälu kasutamiseks (Selgitus: tõlkekeskkonna omanikul peab olema võimalus kasutada avaliku kasutaja loodud tõlkemälu üldise tõlkemälu täiendamiseks).


Peab olema võimalik dokumente üles laadida ja samas formaadis saada neid tagasi.
Sisselogitud kasutajal peab olema võimalik kasutada anonümiseerimise ja/või pseudonümiseerimise teenust.
Sisselogitud kasutajal peab olema võimalik luua tõlkeprojekte.
Süsteem peab hoidma sisselogitud kasutaja loodud tõlkeprojekti kolm kuud. Kui kasutaja pole oma projektiga kolme kuu jooksul tegelenud, siis kustutatakse see projekt süsteemist ära. Kasutajale saadetakse selle kohta teavitus (eelnevalt kuvatakse süsteemis ka hoiatus, et projekti hoitakse veel X päeva ning seejärel kustutatakse).

Kasutaja peab saama:

 • tõlkida trükitud teksti
 • tõlkida tekstifaili
 • transkribeerida helifaili

Kasutaja peab saama tõlkimisel määrata järgmised parameetrid:

 • valdkond
 • algkeel ja sihtkeel

Sihtkeele määramisel peab saama valida mitu keelt korraga.

Kasutaja peab saama tõlkimiseks üles laadida korraga ainult ühe faili.

Ühe üleslaetava faili maksimaalne lubatud suurus on 20MB.

Üleslaetava faili võimalikud formaadid on: Microsoft Word, Excel, PowerPoint, OpenOffice, Adobe, Adobe PageMaker6.5, Adobe InDesign CS, Adobe FrameMaker 7, HTML, XML, SGML, XLIFF, Interleaf/Quicksilver, StarOffice, Clipboard, Helifailid (wav/mp3/ogg/amr/mp2).


Avalehel peab olema kuvatud tagasiside andmise võimalus.
Sisselogitud kasutajal peab olema võimalik kasutada tõlkimiseks oma tõlkemälu ja sõnastikke.

Sisselogitud kasutajal peab olema võimalik kasutada konteksti otsingut.

Konteksti otsingut saab käivitada nii, et valida algtekstis vastav sõnapaar või sisestada kontekstiotsingu aknasse vastav tekst. Kontekstiotsingu tulemustes kuvatakse leitud kontekstid koos valdkonnaga, mille seast saab kasutaja valida ja asendada valitud teksti või sulgeda konteksti aken. Asendamine on võimalik ainult juhul, kui algtekstis oli midagi valitud ning kasutajale kuvatakse valik “Asenda” samuti ainult juhul, kui oli algtekstist mingi osa valitud.

Peab olema võimalik kasutada ka valikut “Asenda kõik” - sellisel juhul asendatakse kõik vastavad kohad sihttekstis ning süsteem märgib ära kõik need kohad, mis ta on asendanud.


Peab olema sõnastiku loomise võimalus. Uue sõnapaari lisamiseks tuleb valida vastav sõna algtekstis ning sihttekstis ning teha valik “lisa sõnastikku”.


Uue tõlkemälu lisamisel peab olema võimalik määrata vähemalt järgmised parameetrid:

 • tõlkemälu valdkond;
 • keelesuunad;
 • faili nimi (peab olema võimalik täpsustada faili nime).

Ühe kasutaja loodud/lisatud tõlkemälude kogumaht saab olla maksimaalselt 1GB.
Tõlkemälu muutmisel peab olema võimalik muuta tõlkemälu üldiseid parameetreid (keelesuunad, faili nimi jne) ning tõlkemälu sisu.


Sisse logitud kasutaja peab saama oma tõlkeprojekti pikendada:

 • Tõlkeprojekti saab maksimaalselt pikendada kolm korda.
 • Tõlkeprojekti pikendamisel peab süsteem kontrollima, mitu korda tõlkeprojekti on juba pikendatud. Kui kasutaja on oma tõlkeprojekti kolm korda pikendanud, siis kuvatakse kasutajale vastav teade.
-

Sisselogitud kasutaja peab saama kustutada:

 • tõlkeprojekti
 • tõlkemälu

Kustutatud projekt/tõlkemälu eemaldataks süsteemist kohe.


Tõlkeprojekti toimetamisel peab olema võimalik lisada toimetatavale osale kommetaare.

Toimetatud teksti ülevaatamisel peab saama:

 • toimetaja tehtud parandusi aktsepteerida,
 • toimetaja tehtud parandustest loobuda,
 • viia sisse oma parandusi.
 • No labels