Näituse tööleht on jagatud üheteistkümneks alamvaateks. Kõigi alamvaadete vahel saab töölehte täites edasi-tagasi liikuda. :

 1. Vaade - Tööleht - 1.Üldandmed

 2. Vaade - Tööleht - 2.Näituse töögrupp

 3. Vaade - Tööleht - 3.Detailandmed

 4. Vaade - Tööleht - 4.Eksponaadid
 5. Vaade - Tööleht - 5.Failid

 6. Vaade - Tööleht - 6.Sündmuste ajakava
 7. Vaade - Tööleht - 7.Meediakajastuse andmed
 8. Vaade - Tööleht - 8.Trükiste andmed
 9. Vaade - Tööleht - 9.Olulisemad fotod
 10. Vaade - Tööleht - 10.Külastajate tagasiside
 11. Vaade - Tööleht - 11.Seotud toimingud


Salvestamine, kustutamine:

 1. Töölehte saab salvestada kui vähemalt üks andmeväli on kasutaja poolt täidetud.
 2. Töölehte saab kustutada kui see ei ole seotud ühegi aktiga.


Kõiki klassifikaatoreid saab vastava õigusega kasutaja admin liideses lisada/muuta/kustutada. (Sõnastike haldamine)


Päis. Kasutatakse ka: Dokumendi päis. Tabelis toodud päise täpsustus.

Nr

Välja nimi

Täpsustus

1Dokumendi päis
 • Näituse number
 • Näituse olek
  • Süsteem peab ise automaatselt muutma näituse olekut vastavalt näituse kuupäevadele. Näiteks kui käesolev kuupäev on:

   • Enne alguse kuupäeva, siis on olek „koostamisel“;
   • Algus- ja lõpu kuupäeva vahel, siis on olek „eksponeerimisel“;
   • Pärast lõpu kuupäeva on olek „lõppenud“;
   • Kui näitusega seotud kõik objektid on tagastatud, siis on olek „arhiveeritud“.
 • Loomise kuupäev
 • Muudatuste logi
  • Muutja ees ja perekonnanimi + muutmise aeg
 • Sisestuslogi link (näide kirjelduses)


Nupud. Kasutatakse ka: Toimingu jalus (üldtoimingud). Tabelis on toodud jaluse täpsustus.

NrNupud
1

Salvesta

Võimalik kui on lisatud andmeid mida salvestada.nupp
2KatkestaAlati võimaliknupp
3Näituse pass (Lae alla)

Võimalik peale esimest salvestamist.

Prototüübis on see nimetatud kui "Dokumendi vaade" kuna nimetust ei ole seal võimalik dünaamiliselt muuta.

Näituse töölehte peab saama salvestada eraldi väljavõtte/mallina järgmistesse vormingutesse: Office Open XML Spreadsheet (.xlsx), OpenDocument Spreadsheet (.ods), CSV, Office Open XML Document (.docx), OpenDocument Text (.odt), RTF ja PDF

nupp
4Kustuta

Võimali kui koostamisel näituse töölehte ei ole seotud mitte ühegi aktiga.

nupp
5Loo koopia

Alati võimalik.

Loob näituse koopia. (Vajalik näiteks rändnäituste korral.)

nupp
 • No labels