1. Kulud

Kulude hindamine selles faasis on paratamatult arvestatava veamääraga tegevus, aga võttes aluseks ressursinõuete peatükis välja arvutatud eeldatavad mahud - toodud uuesti välja allpool tabelis - on võimalik umbkaudne hinnang anda.Min

Max

vCPU

26

26

RAM (GB)

66

86

Disk ssd (GB)

5400

5400


Riigipilve kasutamise hinda on võimalik üsna kergesti arvutada, kasutades infot teenuse kodulehel - https://riigipilv.ee/. Esialgne kulu on siin lihtsuse mõttes seatud nulliks. Riigipilve hinnangule on lisatud Tartu Ülikooli graafikakaartide kasutamise hind (umbkaudu 2000 eurot aastas, kasutatakse Nvidia Tesla P100 kaarte).

Varundus on arvutatud riigipilve puhul nii, et aluseks on võetud Integreeritud pilvevarundusteenus ja selle hinnakiri. Kuna hinnastus sõltub tugevalt virtuaalmasinate arvust, mis on juba implementatsioonidetail, siis reaalne summa võib muutuda. Siinkohal on arvestatud nelja eraldi virtuaalmasinaga.

Oma raudvara puhul on arvestatud hariliku 1U serveriga, mis täidaks kõik ressursinõuded. Hind on märgitud arvestatava puhvriga juhuks, kui serverile peaksid olema erinõuded. Maksimaalsel ja minimaalsel kulul oma raudvaral ei ole erinevust, sest kulu 20GB RAMi peale on marginaalne. GPU hinnastamisel on arvestatud sama Nvidia Tesla P100 kaardiga, mida kasutatakse ka Tartu Ülikooli arvutuskeskuses. Reaalsuses võib olla mõistlikum hankida uuem kaart (P100 on kaks generatsiooni vana), aga võrdluse huvides on võetud sama kaart, mille hinnaks on hetkel umbkaudu 3000 eurot.

Servereid on arvestuses kaks, et tagada rakenduse säilenõtkus, kui ühe serveriga peaks tekkima raudvaralisi probleeme. See eeldab ka duplitseeritud koormusjaoturi olemasolu, mis liikluse ümber suunab, kui õnnetus peaks juhtuma. Selle jaoks eraldi oma serverit hankida jällegi ei ole mõistlik, sest seadmed peaksid olema eraldi ning nõuavad samas väga vähe ressurssi. Arvestades, et server elab andmekeskuses, on load balancer samuti mõistlik rentida. 

Varundamise kulu oma raudvara puhul on hinnatud samaks, mis kasutades riigipilve, sest reaalne kulu sõltub sellest, kas näiteks andmekeskuses on kohapeal hallatav VEEAM või analoogne varundusteenus juba olemas või soovitakse kasutada mõnda asutusevälist teenusepakkujat, et hajutada riske. Vastavaid teenusepakkujaid on isegi Eestis mitmeid ning nende hinnad varieeruvad üpris palju.


Min

Max


Esialgne kulu

Halduskulu aastas

Varundus

Esialgne kulu

Halduskulu aastas

Varundus

Riigipilv

0

23126

4665

0

23856

4665

Oma raudvara

22000

11900

4665

22000

11900

4665


Halduskulude arvestamisel on võetud arvesse eraldi kulusid tööjõule ja kõvaketaste väljavahetamisele, kui need peaksid lakkama töötamast, ning serveri majutusele. Kuna me eeldame, et server oleks majutatud RIKi andmekeskusesse, mille rendikulu on meile teadmata, siis lähtume siin meile teadaolevale harilikule turul küsitavale summale serveri rack'i ruumi rendile, sideühendusele, elektrile, vajalike võrguseadmete - tulemüür, switch - rendile ja nende hooldusele. Töö puhul on arvestatud viie tunniga kuus ja palgafondi 90 €/h, mis võib jaotuda mitme inimese peale. Ketaste vahetusel on ketta keskmiseks elueaks arvestatud neli aastat ning 2TB ketastega RAID10 konfiguratsioonis andmebaasi jaoks ja väiksematega muu süsteemi jaoks. 


Kulu (€)

serveri majutus

6000

töö

5400

ketaste vahetus

500

  • No labels