You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 7 Next »

Lehekülg kajastab projekti esimest osa - Keskse tõlkemooduli ärianalüüs ning prototüübi loomine.

Abikõlblikkuse algus ja lõpp: 21.12.2020 - 31.07.2021

Projekti rakendamise eeldatav tähtaeg on 6 kuud alates rahastamisotsusest.

Hankelepingust tulenevad tähtajad ja summad:

  • Hankeleping allkirjastati täitja poolt: 30.12.2020
  • Hankelepingu maksumus: 59640,00 eurot 
  • Tööde teostamise aeg: 5 kuud (st kuni 30.05.2021)

1.1. Meeskond RIKis:

RIKi esindaja juhtrühmas - Vesta Laansoo

SF projektijuht - Pille Tell

Ärianalüütik - Maarja Ottis

Ui/Ux spetsialist - Loori Paadik


1.2. Töörühma liikmed:

JuMi esindaja - Mari Peetris / Jüri Heinla

RIKist - Maarja Ottis; Loori Paadik

HTM – Kadri Vare (asendaja Andero Adamson)

EKI – Tõnis Nurk (asendaja Susanna Oja)

MKM – Ott Velsberg

PPA – Kätlin Arakas (tõlketalituse juhataja)

MTA – Teele Laurend (tõlketööde koordineerija ja sisuhaldur-tõlk)

Statistikaamet – Kati Coleman (tõlkija)

Kohtud – Olga Abakumova (Viru Maakohtu tõlk)

Prokuratuur – Ingrid Kaskpeit (infohaldustalituse juhataja, andmekaitse spetsialist) (asendaja Kristi Hallas (haldusdirektor))

Rahandusministeerium - Kärt Allert (dokumendihaldustalituse juhataja)


1.3. Väline partner - Krabu Grupp OÜ:

Projektijuht - Kati Krabu

Ärianalüütik - Irina Rossinskaja

Ui/Ux spetsialist - Martin Kõiv

Ux spetsialist - Konstantin Tšepelevitš

RIK Tõlkekeskkonna töörühm - tolkekeskkonna.tooryhm@rik.ee (kirjutamiseks tuleb antud aadressi kasutada)

User list not rendered as you do not have the privilege to view user profiles.

  • No labels