You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 9 Current »

Lehekülg kajastab projekti esimest osa - Keskse tõlkemooduli ärianalüüs ning prototüübi loomine.


RIKi esindaja juhtrühmas - Vesta Laansoo

Justiitsministeeriumi esindaja - Mari Peetris / Jüri Heinla

SF projektijuht - Pille Tell


Keskse tõlkekeskkonna analüüsi ja prototüübi loomist on toetanud Euroopa Regionaalarengu Fond.

Abikõlblikkuse algus ja lõpp: 21.12.2020 - 31.07.2021

  • No labels