Konserveerimise ja korrastamise uus moodul valmib arenduste II etapis. Arenduste I etapis viiakse aga läbi mooduli prototüüpimine.