Seisundi hindamise funktsionaalsuse arendus on planeeritud MuISi arenduste II etappi. Arenduste I etapis valmib UX prototüüp.