Protsessimudel


Väli

Kirjeldus

Seadusemuudatuste ja välislepingute tõlkimine

Protsessi kirjeldus

Protsess kirjeldab avaldamisele tulnud seadusemuudatuse tõlkimist ning peegeldab ka välislepingute tõlkimist.

Ministeeriumis hinnatakse seadusemuudatust sisaldavat faili. Vandetõlgile saatmiseks peab tõlgitavat teksti olema minimaalselt 0,5 lk, vastasel juhul toimub seadusemuudatuse tõlkimine ministeeriumis.

Kui seadusemuudatus ei ole justiitsministeeriumi poolt välja töötatud, siis tuleb arve kooskõlastada ka teise ministeeriumiga. Kui vajalikud kooskõlastused on saadud, saadetakse seadusemuudatus vandetõlgile tõlkimiseks.

Vandetõlk tagastab tõlgitud faili ja saadab kinnitamiseks ka arve. Ministeeriumis kontrollitakse tõlgitud teksti kvaliteeti ning juhul kui see on korras, töö aktsepteeritakse. Kui ministeerium ei ole kvaliteediga rahul, saadetakse sama seadusemuudatus vandetõlgile uuesti.

Välislepingute tõlkimise protsess sarnaneb seadusemuudatuse tõlkimise protsessiga. Välislepingute tõlkimisel on osapoolteks samuti erinevate ministeeriumite esindajad ning vandetõlgid. Protsessi raames edastatakse materjal vandetõlgile, tõlkimise ning kvaliteedikontrolli viib läbi ministeerium. Erinevuseks on see, et välislepingute puhul avaldatakse tõlgitud tekst eelnõude infosüsteemis enne kvaliteedikontrolli tegemist.

Tegutsejad

Seadusemuudatuse tõlkimise puhul:

  • ministeeriumi töötaja, kelleks võib olla tõlkekorraldaja ja referent;

  • vandetõlk;

  • vajadusel teistest ministeeriumitest arve kooskõlastajad.

Välislepingute tõlkimise puhul:

  • lepingu sisuliste küsimustega tegelevate ministeeriumi töötajad;

  • vandetõlk;

  • välisministeeriumi töötajad.

Seotud infosüsteemid

eArvekeskus, Riigi Teataja, Eelnõude infosüsteem

Seotud kasutuslood/ärireeglid

-

Seotud prototüübi vaated

-

Seotud probleemkohad

Protsessi tegevuste kirjeldus:

Nr

Tegevus

Kirjeldus

1

Faili hindamine

Justiitsministeerium võtab seadusemuudatused terviktekstist välja ja paneb eraldi faili. Selle põhjal arvutatakse välja, mis on lehekülje maht ja mis on summa ehk palju tõlkimine maksma läheb. Mõnel puhul vandetõlki ei kaasata (kui tegemist on minimaalse tellimusega):

  • tõlkimisse saatmiseks on 0,5 lk min määr;

  • arvestus toimub sõnastuste kaupa ehk redaktsioonide kaupa (tähemärkide baasil koos tühikutega).

2

Tõlkimine (ise)

Justiitsministeeriumi töötaja tõlgib seadusemuudatuse ise, juhul kui tegemist on minimaalse tellimusega.

3

Arve kooskõlastamine

Kui arve tasujaks ei ole justiitsministeerium, siis tuleb faili hindamise käigus arvutatud summad kinnitada vastavas ministeeriumis.

4

Faili konverteerimine doc-formaati

Kõik seadused on avaldatud XML-i kujul, kuid vandetõlgid XML-iga ei tegele ja seepärast tuleb failid konverteerida doc-formaati. Vandetõlgile saadetakse muudatuste fail, kus on eraldi näidatud kõik muudatused ja seejärel eestikeelne terviktekst ning eelmine inglisekeelne/venekeelne terviktekst.

5

Faili edastamine

Vandetõlgid on ette määratud, sõltuvalt sellest, kes millise seaduse eest vastutab ja mis keelde tõlgib. Edastamisel tuleb määrata ka tellimuse tähtaeg. Edastamine toimub e-posti teel.

6

Tõlkimine (vandetõlk)

Vandetõlk tegeleb seadusemuudatuse tõlkimisega. Sõltuvalt oma praktikast kasutatakse tõlkimiseks tõlkeabiprogramme või tõlgitakse teksti käsitsi tavalises Wordi dokumendis.

7

Tõlgitud faili tagastamine ja arve saatmine

Vandetõlk edastab tõlgitud failid ja ülevaatamiseks arve ministeeriumi tõlkekorraldaja e-postile.

8

Tõlgitud faili xml-iks konverteerimine

Tagastatud tervikteksti fail muudetakse tagasi XML-iks (tavaliselt ministeeriumi referent) või venekeelsete puhul PDF-iks (referent).

9

Kvaliteedikontroll

Ministeeriumi tõlkekorraldaja kontrollib kvaliteeti. Kui on avastatud viga, siis saadetakse sama seadusemuudatus vandetõlgile tagasi.

10

Arve ülevaatamine

Vandetõlgi saadetud arve ülevaatamine ning aktsepteerimine.

11

Kinnitatud arve edastamine e-arvena

Vandetõlk edastab ministeeriumi kinnitatud arve e-arvena.

12

Arve kinnitamine

Justiitsministeeriumile saadetud arvete kinnitamine ja vajadusel puuduolevate selgituste lisamine (näiteks kui arvelt on puudu vandetõlgi nimi või sõnastuse kuupäev või millisesse eelarveaastasse tõlge laekus).

13

Seadusemuudatuse avaldamine

Kui kvaliteedikontroll on edukalt läbitud, avaldatakse seadusemuudatus Riigi Teatajas (venekeelsed Juristaitab.ee-s PDF-ina).